FileSize — funkcja skryptu

Funkcja FileSize zwraca liczbę całkowitą określającą rozmiar (w bajtach) pliku filename albo, jeśli nie określono parametru filename, aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

Syntax:  

FileSize([filename])

Arguments:  

Argument Opis
filename

Nazwa pliku, w razie potrzeby zawierająca ścieżkę. Jeśli nazwa pliku nie zostanie określona, użyty zostanie aktualnie odczytywany plik tabeli.

  • bezwzględna

    Example: c:\data\

  • względna wobec ścieżki dokumentu QlikView.

    Example: data\

  • Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

    Example: http://www.qlik.com