FilePath — funkcja skryptu

Funkcja FilePath zwraca ciąg znaków zawierający pełną ścieżkę do aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

Syntax:  

FilePath()