FileDir — funkcja skryptu

Funkcja FileDir zwraca ciąg znaków zawierający ścieżkę do katalogu aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

Syntax:  

FileDir()