ConnectString — funkcja skryptu

Funkcja ConnectString() zwraca nazwę aktywnego powiązania między danymi dla powiązania ODBC lub OLE DB. Funkcja zwraca pusty ciąg znaków, jeśli nie wykonano instrukcji connect lub po instrukcji disconnect.

Syntax:  

ConnectString()