QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

year — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, gdy parametr expression jest interpretowany jako data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:  

year(expression)

 

Typ zwracanych danych: liczba całkowita