week — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą numer tygodnia zgodnie z normą ISO 8601. Numer tygodnia jest obliczany na podstawie interpretacji daty z wyrażenia zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

 

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Arguments:  

Argument Opis
timestamp Data do oceny jako znacznik czasu lub wyrażenie dające w wyniku znacznik czasu, którą należy przekształcić, na przykład „2012-10-12”.
first_week_day

Liczba całkowita określająca, którego dnia użyć jako pierwszego dnia tygodnia. Domyślnie w funkcjach aplikacji QlikView za pierwszy dzień tygodnia uznaje się poniedziałek. Można użyć następujących wartości:

 • 0 (= poniedziałek)
 • 1 (= wtorek)
 • 2 (= środa)
 • 3 (= czwartek)
 • 4 (= piątek)
 • 5 (= sobota)
 • 6 (= niedziela)
broken_weeks

To ustawienie określa, czy tygodnie są podzielone.

Domyślnie w funkcjach QlikView stosuje się niepodzielone tygodnie. Oznacza to, że:

 • W niektórych latach tydzień 1 zaczyna się w grudniu, a w innych tydzień 52 lub 53 przeciąga się na styczeń.
 • Co najmniej cztery dni tygodnia 1 przypadają w styczniu.

Alternatywnym wyjściem jest użycie podzielonych tygodni.

 • Tydzień 52 ani 53 nie przeciąga się na styczeń.
 • Tydzień 1 zaczyna się 1 stycznia i w większości przypadków nie jest pełnym tygodniem.

Można użyć następujących wartości:

 • 0 (=użyj niepodzielonych tygodni)
 • 1 (=użyj podzielonych tygodni)
reference_day

Ustawienie to określa, który dzień w styczniu ma zostać ustawiony jako dzień referencyjny w celu określenia tygodnia nr 1. Domyślnie w funkcjach aplikacji QlikView za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień musi zawierać datę 4 stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4 dni w styczniu.

Do ustawiania innych dni referencyjnych można użyć następujących wartości:

 • 1 (= 1 stycznia)
 • 2 (= 2 stycznia)
 • 3 (= 3 stycznia)
 • 4 (= 4 stycznia)
 • 5 (= 5 stycznia)
 • 6 (= 6 stycznia)
 • 7 (= 7 stycznia)