timezone — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca nazwę bieżącej strefy czasowej zdefiniowanej w systemie Windows bez uwzględnienia korekty czasu letniego.

Syntax:  

TimeZone( )

Typ zwracanych danych: ciąg znaków