setdateyearmonth — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja przyjmuje jako dane wejściowe wartości z pól timestamp, month i year i aktualizuje pole timestamp wartościami year i month określonymi w danych wejściowych..

Syntax:  

SetDateYearMonth (timestamp, year, month)

Typ zwracanych danych: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
timestamp Data do oceny jako znacznik czasu lub wyrażenie dające w wyniku znacznik czasu, którą należy przekształcić, na przykład „2012-10-12”.
year Rok w zapisie czterocyfrowym.
month Miesiąc w zapisie jedno- lub dwucyfrowym.