second — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą sekundę, gdy ułamek wyrażenia expression jest interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:  

second (expression)

 

Typ zwracanych danych: liczba całkowita