month — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość podwójną z nazwą miesiąca, jak to zostało określone w zmiennej środowiskowej MonthNames, oraz liczbę całkowitą z przedziału 1–12. Numer miesiąca jest obliczany na podstawie interpretacji daty z wyrażenia zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:  

month(expression)

 

Typ zwracanych danych: podwójny