QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

makedate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie parametrów rok YYYY, miesiąc MM i dzień DD.

Syntax:  

MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])

Typ zwracanych danych: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
YYYY Rok jest liczbą całkowitą.
MM Miesiąc jest liczbą całkowitą. Jeśli nie zostanie podany miesiąc, przyjmowana jest wartość 1 (styczeń).
DD Dzień jest liczbą całkowitą.

Jeśli nie zostanie podany dzień, przyjmowana jest wartość 1 (pierwszy).