QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

hour — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą godzinę, gdy ułamek wyrażenia expression jest interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:  

hour(expression)

 

Typ zwracanych danych: liczba całkowita