QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

daylightsaving — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Zwraca aktualną korektę czasu letniego zdefiniowaną w systemie Windows.

Syntax:  

DaylightSaving( )

Typ zwracanych danych: podwójny

Example:  

daylightsaving( )