daylightsaving — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Zwraca aktualną korektę czasu letniego zdefiniowaną w systemie Windows.

Syntax:  

DaylightSaving( )

Typ zwracanych danych: podwójny

Example:  

daylightsaving( )