converttolocaltime — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Przekształca znacznik czasu UTC lub GMT na czas lokalny w postaci wartości podwójnej.

Syntax:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
timestamp Data do oceny jako znacznik czasu lub wyrażenie dające w wyniku znacznik czasu, którą należy przekształcić, na przykład „2012-10-12”.
place

Miejsce lub strefa czasowa z tabeli miejsc i stref czasowych poniżej. W celu określenia czasu lokalnego można także użyć parametru GMT lub UTC. Prawidłowe są następujące wartości i zakresy przesunięcia czasu:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
Uwaga: Można użyć wyłącznie standardowych przesunięć czasu. Nie można użyć dowolnego przesunięcia czasu, na przykład GMT-04:27.
ignore_dst Aby zignorować DST (czas letni), należy ustawić wartość True.

Otrzymany czas jest korygowany do czasu letniego, chyba że parametr ignore_dst ma wartość True.

Miejsca i strefy czasowe

Funkcja ConvertToLocalTime pobiera informacje o miejscach i strefach czasowych z całego świata z rejestru systemu Windows. Oznacza to, że aby ta funkcja działała nazwa miejsca, której użytkownik chce użyć musi być zgodna z odpowiadającą nazwą w rejestrze systemu Windows.

Dokładna nazwa, pod jaką miejsce jest zarejestrowane w rejestrze systemu Windows, może również ulegać zmianom odpowiednio do ustawień języka w konkretnej instalacji systemu Windows. Dzieje się tak dlatego, że nazwy niektórych miast i krajów mają różną pisownię w różnych językach.

Pełna lista nazw i stref czasowych jest dostępna w rejestrze systemu Windows w gałęzi:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Listę stref czasowych i miejsc można również znaleźć w Panelu sterowania systemu Windows. OtwórzPanel sterowania, kliknij pozycję Data i godzina, a następnie przycisk Zmień strefę czasową. Zostanie wyświetlona pełna lista miast lub krajów powiązanych z poszczególnymi strefami czasowymi z menu rozwijanego.