UTC — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Zwraca datę i aktualny czas Coordinated Universal Time.

Syntax:  

UTC( )

Typ zwracanych danych: podwójny