GMT — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę i aktualny czas Greenwich Mean Time ustalony na podstawie zegara systemowego i ustawień czasu w systemie Windows.

Syntax:  

GMT( )

Typ zwracanych danych: podwójny