IterNo — funkcja skryptu

Ta funkcja skryptu zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje bieżącą iterację w obrębie klauzuli while. Pierwsza iteracja ma numer 1. Funkcja IterNo jest przydatna tylko wtedy, gdy jest stosowana razem z klauzulą while.

Syntax:  

IterNo( )