QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Licznikowe funkcje agregacji

Licznikowe funkcje agregacji zwracają różne typy obliczeń wyrażenia po liczbie rekordów w skrypcie ładowania lub liczbie wartości w wymiarze wykresu.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

Licznikowe funkcje agregacji w skrypcie ładowania

Licznikowe funkcje agregacji w wyrażeniach wykresu

W wykresach mogą być stosowane następujące licznikowe funkcje agregacji: