match — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja match porównuje pierwszy parametr ze wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca numer pasującego wyrażenia. Wielkość liter w porównaniu ma znaczenie.

Syntax:  

match( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])

 

Porada: Aby dokonywać porównań ignorujących wielkość liter, należy użyć funkcji mixmatch. Aby dokonywać porównań ignorujących wielkość liter i symboli wieloznacznych, należy użyć funkcji wildmatch.