alt — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja alt zwraca pierwszy z parametrów o poprawnej reprezentacji liczbowej. Jeśli taki parametr nie zostanie znaleziony, wówczas zwrócony zostanie ostatni parametr. Można użyć dowolnej liczby parametrów.

Syntax:  

alt(case1[ , case2 , case3 , ...] , else)

 

Funkcja alt jest często używana z funkcjami interpretacji liczby lub daty. W ten sposób aplikacja QlikView może sprawdzać różne formaty danych w kolejności opartej na priorytetach. Można jej także użyć do obsługi wartości NULL w wyrażeniach liczbowych.