Menu Raporty

Menu Raporty u góry ekranu aplikacji QlikView zawiera polecenie Edytuj raporty..., które powoduje otwarcie okna dialogowego Edytor raportu umożliwiającego tworzenie i edytowanie raportów. W tym samym oknie dialogowym można usuwać i wybierać raporty, projektować ich układ, dodawać strony i grafiki itp. W edytorze raportów wyświetlane są wszystkie aktualnie dostępne raporty na potrzeby bezpośredniej selekcji.

Istnieją dwa rodzaje raportów: Raporty dokumentu przechowywane wraz z dokumentem oraz Raporty użytkownika przechowywane na komputerze użytkownika.

See also: