Program QlikView Desktop

W niniejszej sekcji omówiono sposób instalacji programu QlikView Desktop. Można tu również znaleźć informacje o aktualizowaniu i uaktualnianiu programu QlikView Desktop, zarządzeniu plikiem aktywacji licencji (LEF), a także na temat wersji QlikView Personal Edition.