Przeskocz do zawartości głównej

Drukuj arkusz

NA TEJ STRONIE

Drukuj arkusz

Aby otworzyć to okno dialogowe, wybierz opcję Drukuj arkusz z menu Plik. Okno wygląda identycznie jak ogólne okno dialogowe Drukuj, ale grupa Rozmiar na stronie Ogólne została zastąpiona grupą Opcje arkusza.

Opcje arkusza

Grupa Opcje arkusza zawiera następujące ustawienia:

Ten arkusz Wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie jedynie bieżącego arkusza.
Wszystkie arkusze Wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie wszystkich arkuszy w dokumencie.
Rysuj tło Zaznacz to pole wyboru, aby drukowane było również tło arkusza (tapeta).