Przeskocz do zawartości głównej

Eksportowanie i drukowanie

NA TEJ STRONIE

Eksportowanie i drukowanie

Drukuj: Ogólne

Na karcie Ogólne można określić ustawienia dotyczące drukarki i papieru. Dodatkowe ustawienia drukowania można określić na innych kartach.

W grupie Drukarka na rozwijanej liście wymienione są dostępne drukarki. Po kliknięciu tego przycisku można uzyskać dostęp do właściwości drukarki.

W grupie Papier dokonuje się selekcji rozmiaru i źródła (podajnika) papieru.

Inne opcje na tej stronie właściwości pozwalają na zmianę orientacji papieru, określenia zakresu stron do wydrukowania oraz liczby kopii, a także ich sortowania.

W grupie Rozmiar dostępne są trzy opcje skalowania:

Skaluj do _% Zaznacz tę opcję i wprowadź wartość procentową, aby zwiększyć lub zmniejszyć skalę wydruku.
Dopasuj do stron 1x1 Zaznacz tę opcję, aby dostosować wielkość wydruku do rozmiaru papieru. Niekiedy lepsze efekty zapewnia zmiana orientacji.
Dopasuj do stron _ x _ Zaznacz tę opcję, aby dostosować wielkość wydruku do określonej liczby stron.
Uwaga: Jeśli okno dialogowe Drukuj otwarto przy użyciu polecenia Plik: Drukuj arkusz, grupa Rozmiar nie będzie dostępna, ale zostanie zastąpiona grupą Opcje arkusza. Można w niej określić, czy drukować tylko Ten arkusz czy Wszystkie arkusze oraz czy na wydruku ma się znajdować Tło rysowania (tapeta).

Dostępne są także następujące przyciski:

Zapisz ustawienia Kliknij ten przycisk, aby zapisać ustawienia nagłówka i stopki podczas dalszej pracy w tym oknie dialogowym.
Podgląd wydruku Ten przycisk otwiera okno przedstawiające szczegółowy podgląd bieżącego obiektu dostępnego do drukowania.
Drukuj Kliknij ten przycisk, aby wywołać polecenie drukowania i zamknąć to okno dialogowe.