Przeskocz do zawartości głównej

Ustawienia wyskakującego okienka

Dostęp do okna dialogowego Ustawienia wyskakującego okienka można uzyskać z okien dialogowych Właściwości dokumentu: Ogólne lub Alarmy znajdujących się w menu Ustawienia. Służy ono do ustawiania właściwości Wyskakującego okienka pomocy lub Wyskakującego okienka alarmu.

Przy użyciu kontrolek w oknie dialogowym można dostosować następujące właściwości:

Przycisk Czcionka otwiera standardowe okno dialogowe Czcionka, umożliwiając zmianę ustawień czcionki dotyczących tekstu wyskakującego okienka.

Font

Kolor tła wyskakującego okienka można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu kolorowego przycisku.

Domyślnymi ikonami wyskakującego okienka są odpowiednio ikona pytania dotycząca Wyskakującego okienka pomocy i ikona ostrzeżenia dotycząca Wyskakującego okienka alarmu. Można wybierać spośród kilku innych opcji lub po prostu ustawić wyświetlanie na wartość Bez ikony w polu przewijanym.

Wprowadź opóźnienie w polu edycji Limit czasu, aby wyskakujące okienka zamykały się automatycznie po upływie określonego czasu (opóźnienie jest mierzone w milisekundach. Po ustawieniu limitu czasu na 0 wyskakujące okienko pozostanie na ekranie do momentu zamknięcia go przez użytkownika).

Kliknij opcję Dźwięk, aby połączyć dźwięk z wyskakującym okienkiem. Pole edycji poniżej powinno zawierać prawidłową ścieżkę do pliku dźwiękowego .wav. Może to być ścieżka zewnętrzna (np. c:\mysound.wav) lub ścieżka do dźwięku QlikView dołączonego do programu (np. qmem://<bundled>/sounds/qv_ok.wav).

Pliki wewnętrzne

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view