Częściowe przeładowanie

To polecenie wykonuje tylko instrukcje Load i Select poprzedzone prefiksem Replace lub Add. Na inne tabele danych polecenie nie wywiera wpływu.