Przeskocz do zawartości głównej

Otwórz pliki internetowe lub Otwórz dokument QlikView

To okno dialogowe pojawia się po kliknięciu przycisku Plik QlikView... lub Pliki tabeli... na stronie Dane panelu Narzędzia w oknie dialogowym Edytuj skrypt — pod warunkiem, że zaznaczono pole wyboru Użyj FTP. W zależności od tego, którego przycisku użyto do jego otwarcia, okno dialogowe nosi nazwę Otwórz dokument QlikView lub Otwórz pliki internetowe, ale zawiera te same funkcje. To okno dialogowe może także służyć do otwierania dokumentów QlikView. Należy w tym celu wybrać opcję Otwórz FTP z menu Plik.

Na rozwijanej liście wartości wybierz serwer zawierający pliki do otwarcia. Jeśli serwera nie ma na liście (lub jeśli nie ma listy), wprowadź nazwę serwera, a następnie kliknij polecenie Połącz.

Adres serwera FTP Podczas pierwszego łączenia z serwerem FTP należy w tym miejscu wpisać adres.
Nazwa użytkownika Jeśli nie zaznaczono opcji Logowanie anonimowe, należy w tym miejscu wprowadzić nazwę użytkownika.
Hasło Jeśli nie zaznaczono opcji Logowanie anonimowe, należy w tym miejscu wprowadzić hasło.
Connect Kliknij ten przycisk, aby połączyć się z wybranym serwerem. Wybranie serwera bezpośrednio z listy pozwala obejść tę procedurę.
Semantyka pasywna Aby połączyć się przez zaporę, konieczne może być użycie pasywnego FTP.
Logowanie anonimowe Umożliwia zalogowanie bez podawania nazwy użytkownika i hasła.
Nazwa pliku Po połączeniu z serwerem w tym miejscu pojawią się nazwy wybranych plików.
Pliki typu Tutaj należy określić żądany typ pliku.
Otwórz Po kliknięciu tego przycisku generowana jest instrukcja load, która zostanie wprowadzona do skryptu ładowania w oknie dialogowym Edytuj skrypt.