Przeskocz do zawartości głównej

Przenoszenie selekcji

Bieżącą selekcję na aktywnej liście wartości lub w polu otwartego pola wyboru wielokrotnego można przenosić za pomocą klawiszy.

Przenosi bieżące selekcje o jeden krok niżej na liście wartości. Po dotarciu do ostatniej wartości selekcja zostanie zawinięta z powrotem do pierwszej wartości. Jeśli nie jest dokonana żadna selekcja, lista wartości będzie po prostu przewijana w dół po jednej komórce.
Przenosi bieżące selekcje o jeden krok wyżej na liście wartości. Po dotarciu do pierwszej wartości selekcja zostanie zawinięta z powrotem do ostatniej wartości. Jeśli nie jest dokonana żadna selekcja, lista wartości będzie po prostu przewijana w górę po jednej komórce.
Page Up Przenosi bieżące selekcje w górę listy wartości o odległość odpowiadającą odległości między skrajnymi selekcjami. Po dotarciu do pierwszej wartości selekcje zostaną zawinięte z powrotem do ostatniego zestawu wartości. Jeśli nie jest dokonana żadna selekcja, lista wartości będzie po prostu przewijana w górę po jednej stronie.
Page Down Przenosi bieżące selekcje w dół listy wartości o odległość odpowiadającą odległości między skrajnymi selekcjami. Po dotarciu do ostatniej wartości z zestawu selekcje zostaną zawinięte z powrotem do pierwszego zestawu wartości. Jeśli nie jest dokonana żadna selekcja, lista wartości będzie po prostu przewijana w dół po jednej stronie.

Example:  

W przypadku poniższej listy wartości używanie różnych klawiszy przy wybranych wartościach E i F daje następujące efekty:

F i G zostaną wybrane.
D i E zostaną wybrane.
Page Up C i D zostaną wybrane.
Page Down G i H zostaną wybrane.