Przeskocz do zawartości głównej

Blokowanie wybranych wartości pól

NA TEJ STRONIE

Blokowanie wybranych wartości pól

Wybranie wykluczonej wartości pola powoduje anulowanie wcześniejszych selekcji będących w konflikcie z nową selekcją. Aby zapobiec takiemu anulowaniu wcześniejszej selekcji, można zablokować wszystkie selekcje na danej liście wartości, otwierając jej menu Obiekt i wybierając polecenie Zablokuj.

Aby odblokować wcześniej ustawioną blokadę, otwórz menu Obiekt listy wartości i wybierz opcję Odblokuj. Z menu Selekcje można blokować lub odblokowywać wszystkie selekcje.

Próba wybrania wartości niezgodnej z zablokowaną selekcją w innym polu zakończy się niepowodzeniem.

Wykorzystując ustawienie Zastąp zablokowane pole dostępne dla list wartości, obiektów Multi Box i obiektów suwaka, można zastąpić zablokowaną selekcję w polu konkretnego obiektu arkusza. Pole nadal będzie zablokowane dla zmian logicznych wynikających z selekcji w innych polach. Opcja jest domyślnie włączona dla obiektów suwaka.