Przeskocz do zawartości głównej

Obiekty lokalne i obiekty serwera

NA TEJ STRONIE

Obiekty lokalne i obiekty serwera

Istnieją trzy różne typy obiektów arkusza:

Obiekty arkusza dokumentu są przechowywane wewnątrz dokumentu .qvw. Będą zawsze dostępne dla każdego użytkownika otwierającego dokument lokalnie lub z serwera QlikView Server.

Osobiste obiekty serwera są dostępne tylko podczas pracy z serwerem QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Są zapisywane w repozytorium na serwerze i dostępne dla użytkownika z dowolnego komputera, na którym jest uwierzytelniony. Zarządzanie osobistymi obiektami serwera bieżącego użytkownika umożliwia panel obiektów serwera dostępny z menu Widok.

Udostępnione obiekty serwera są dostępne tylko podczas pracy z serwerem QlikView Server i tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Każdy użytkownik, który utworzy osobisty obiekt serwera, może oznaczyć go jako udostępniony innym użytkownikom. Stanie się ona wtedy dostępna dla innych użytkowników. Udostępnione obiekty arkusza na serwerze są przechowywane w repozytorium na serwerze, podobnie jak w przypadku osobistych obiektów serwera. Zarządzanie udostępnionymi obiektami serwera umożliwia panel obiektów serwera dostępny z menu Widok.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view