Przeskocz do zawartości głównej

Obsługa odwołań cyklicznych

Jeśli powstaną odwołania cykliczne, należy zmodyfikować skrypt ładowania, przypisując niepowtarzalną nazwę do jednego z pól, które mają identyczne nazwy.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz edytor skryptów.
  2. Edytuj instrukcję LOAD dla jednego z pól o zduplikowanych nazwach.

    W tym przykładzie instrukcja LOAD tabeli, która zawiera drużyny lokalne oraz ich miasta, będzie zawierać nową nazwę dla pola Team, na przykład LocalClub. Zmodyfikowana instrukcja LOAD będzie następująca:

    LOAD City, Team as LocalClub

  1. Przeładuj skrypt.

Po wykonaniu tych operacji otrzymujemy logikę, która działa we wszystkich tabelach. Jeśli w tym przykładzie zostanie wybrana wartość Italy, wówczas zostanie skojarzona reprezentacja narodowa, miasta we Włoszech, a także lokalne kluby w każdym mieście:

Po otwarciu widoku tabeli widoczne będzie, że luźno powiązane połączenia zostaną zastąpione standardowymi połączeniami:

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view