Przeskocz do zawartości głównej

Menu Układ

Menu Układ jest rozwijanym menu znajdującym się w górnej części ekranu. Zawiera ono następujące polecenia:

Dodaj arkusz... Dodaje arkusz z kartami, na którym można wyświetlić nowy zestaw obiektów arkusza.
Dodanie nowego arkusza do układu jest możliwe nawet podczas pracy z dokumentem na serwerze QlikView Server.
Podwyższ poziom arkusza Przesuwa kartę bieżącego arkusza o jeden krok w lewo (do przodu).
Obniż poziom arkusza Przesuwa kartę bieżącego arkusza o jeden krok w prawo (do tyłu).
Usuń arkusz Usuwa aktywny arkusz wraz z całą zawartością.
Wybierz pola... Otwiera stronę właściwości Pola arkusza Właściwości arkusza. Z listy można wybrać odpowiednią liczbę pól. Wybrane pola będą wyświetlane na arkuszu aktywnym w domyślnie skonfigurowanych listach wartości. Aby ustawić szczegółowe właściwości listy wartości, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości z menu niezależnego (lub z menu Obiekt w menu głównym). Polecenie jest niedostępne w przypadku pracy z dokumentami na serwerze QlikView Server.
Nowy obiekt arkusza Otwiera menu kaskadowe umożliwiające tworzenie poszczególnych typów obiektów arkusza. Po utworzeniu obiektu zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe Właściwości, w którym można skonfigurować nowy obiekt.
Dodanie nowego obiektu arkusza do układu jest możliwe nawet podczas pracy z dokumentem na serwerze QlikView Server, o ile są spełnione następujące wymagania:
a) Licencja musi być ważna.
b) Konfiguracja dokumentu serwera musi zezwalać na obiekty serwera.
c) Konfiguracja serwera QlikView Server musi zezwalać na obiekty serwera.
Zmień rozmieszczenie obiektów arkusza Automatycznie rozmieszcza obiekty arkusza na aktywnym arkuszu.
Dopasuj obiekty poza ekranem Wszelkie obiekty arkusza znajdujące się poza widocznym obszarem okna QlikView zostaną przestawione z powrotem na widoczny obszar.
Wyrównaj/Rozłóż Tutaj można wybrać jedną z dostępnych opcji wyrównania obiektów arkusza, na przykład Wyrównanie do lewej, Wyśrodkuj w poziomie.