Przeskocz do zawartości głównej

Instalowanie programu QlikView Desktop

Po zakupieniu aplikacji QlikView przysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca informacje o umowie licencyjnej oraz potrzebne numery seryjne i kontrolne.

Pakiety instalacyjne QlikView

Dostępnych jest kilka różnych pakietów instalacyjnych QlikView. Instalacje QlikView Desktop, QlikView Server i QlikView WorkBench są dostępne tylko w wersji 64-bitowej.

Pakiet instalacyjny QlikView Desktop obejmuje następujące składniki:

 • aplikację QlikView,
 • wtyczkę QlikView do przeglądarki Internet Explorer,
 • motywy QlikView,
 • przykłady QlikView,

Liczbę instalowanych składników można zmniejszyć, wybierając podczas instalacji opcję Niestandardowa.

Pobieranie i uruchamianie programu instalacyjnego QlikView Desktop

Wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź na stronę pobierania i zarejestruj się lub zaloguj, aby rozpocząć pobieranie QlikView.

 2. Dwukrotnie kliknij plik Setup.exe, aby rozpocząć instalację.
 3. Gdy program instalacyjny zostanie uruchomiony, wybierz żądany język instalacji z listy rozwijanej i kliknij przycisk OK. Pełną listę obsługiwanych języków zawiera temat Obsługiwane języki.
 4. Zaczekaj na przygotowanie instalacji, o czym będą informować wyświetlane okna dialogowe.
 5. Po wyświetleniu okna dialogowego Powitanie zapoznaj się z podanymi informacjami i kliknij przycisk Dalej.
 6. Zostanie wyświetlona umowa licencyjna oprogramowania. Przeczytaj ją i jeśli akceptujesz jej warunki, kliknij opcję Akceptuję umowę licencyjną i przycisk Dalej.
 7. W oknie dialogowym Informacje o kliencie można podać dane personalizacji produktu. W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.
 8. Aby zmienić folder docelowy z domyślnego zaproponowanego przez program instalacyjny, wskaż go po kliknięciu przycisku Zmień w oknie dialogowym Folder docelowy. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Typ instalacji. Jeśli zostanie wybrana opcja Pełna, w ścieżce określonej w poprzednim oknie dialogowym zostaną zainstalowane następujące składniki: program QlikView, wtyczka QlikView do przeglądarki Internet Explorer oraz przykłady funkcji i możliwości QlikView. Jeśli zostanie wybrana opcja Niestandardowa, po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno dialogowe, w którym można wybrać instalowane składniki. Dokonaj odpowiednich wyborów i kliknij przycisk Dalej.
 10. Po wykonaniu tych czynności można rozpocząć proces instalacji. Kliknij przycisk Instaluj, aby zacząć.
 11. W ostatnim oknie dialogowym kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces instalacji.
Uwaga: Licencję QlikView należy zawsze wprowadzać z tego samego konta użytkownika, z którego dokonano instalacji — w przeciwnym razie może nie działać poprawnie.

Rejestrowanie instalacji

Uruchomienie pliku Setup.exe powoduje zapisanie pliku dziennika w folderze temp użytkownika. Plik dziennika nosi nazwę QlikViewx64.wil. Każde uruchomienie instalacji powoduje wygenerowanie nowego pliku dziennika, który nadpisuje istniejący.

Plik ustawień QlikView

Wszystkie ustawienia aplikacji QlikView są zapisywane w pliku, a nie w rejestrze systemowym. Jest to plik Settings.ini w katalogu C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.

Ten sam plik zawiera ustawienia programu QlikView OCX.

Serializacja

Serializacja nie jest konieczna w przypadku pobierania licencji na oprogramowanie QlikView z serwera QlikView Server lub korzystania z wersji QlikView Personal Edition. Można jednak uzyskać numer seryjny produktu i wprowadzić go na stronie Preferencje użytkownika: Licencja. Zarejestrowana aplikacja QlikView może pracować samodzielnie bez łączności z serwerem QlikView Server przez dłuższy czas (dłużej niż 30 dni). W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą QlikView.

Uwaga: Proces serializacji wymaga dostępu do sieci lub opcjonalnej aktywacji przez telefon.

Po zainstalowaniu i (opcjonalnie) serializowaniu kopii aplikacji QlikView można przystąpić do korzystania z programu.

Dystrybucja sieciowa aplikacji QlikView

Ten typ instalacji przydaje się, jeśli używanych jest wiele licencji, a wszyscy użytkownicy muszą korzystać z tej samej wersji QlikView. Nadal potrzebny jest osobny numer licencji dla każdego użytkownika.

Do dystrybucji instalacji QlikView potrzebny jest plik wykonywalny instalatora. Numery seryjne i kontrolne nie będą potrzebne do momentu uruchomienia pierwszej sesji QlikView na komputerze klienckim.

QlikView korzysta z technologii Instalatora Microsoft Windows (pakiet MSI).

Więcej informacji o instalowaniu pakietów MSI można znaleźć w dokumentacji firmy Microsoft na temat instalatora Windows.

Edytor pliku aktywacji licencji

Po wybraniu opcji Aktualizacja licencji z menu Pomoc można zaktualizować licencję i zapoznać się z plikiem aktywacji licencji. Nie wymaga to dostępu do sieci.

W oknie dialogowym Edytor pliku aktywacji licencji można przeglądać i edytować plik aktywacji licencji.

Bieżący klucz licencji

Pole Bieżący klucz licencji zawiera klucz licencji QlikView, zazwyczaj wprowadzany podczas instalacji oryginalnego programu. Można go też wprowadzić lub zmodyfikować później na stronie Preferencje użytkownika: Licencja. Z aplikacji QlikView można też korzystać bez zakupionego klucza licencji. W takim przypadku konieczne jest dzierżawienie licencji z serwera QlikView Server (nazwana licencja CAL) lub korzystanie z wersji QlikView Personal Edition.

Bieżący plik aktywacji licencji

Plik tekstowy zawierający informacje na temat zainstalowanej licencji niezbędne do aktywowania klucza licencji.

Skontaktuj się z serwerem aktywacji licencji

Jeśli powyższe pole tekstowe Bieżący plik aktywacji licencji jest puste, kliknij ten przycisk, aby skontaktować się z serwerem aktywacji licencji.

Rozwiązywanie problemów z plikiem aktywacji licencji

Plik aktywacji licencji (plik LEF) jest niezbędny do sprawdzenia ważności klucza licencji na oprogramowanie QlikView. Podczas inicjowania klucza licencji nawiązywane jest połączenie przez Internet z serwerem LEF firmy Qlik. Jeśli podane informacje na temat licencji są prawidłowe, na komputer użytkownika jest automatycznie przesyłany plik LEF. W zwykłych okolicznościach procedura LEF jest wykonywana w tle w sposób niezauważalny dla użytkownika. W niektórych przypadkach procedura może się jednak zakończyć niepowodzeniem z powodu braku łączności z serwerem LEF lub zablokowania przesyłania pliku LEF przez zaporę sieciową. W takiej sytuacji zostanie wyświetlone okno dialogowe Błąd licencji z informacją o problemie.

Jeśli nie uda się uzyskać przysługującego ważnego pliku LEF w ramach zwykłej procedury, można go uzyskać bezpośrednio z działu pomocy technicznej firmy Qlik. Kopiując zawartość pliku tekstowego bezpośrednio do edytora pliku LEF, trzeba się upewnić, że na końcu tekstu nie ma żadnych odstępów.