Przeskocz do zawartości głównej

Kreator danych wbudowanych

NA TEJ STRONIE

Kreator danych wbudowanych

Okno dialogowe Kreator danych wbudowanych można otworzyć z menu Wstaw, wybierając kolejno opcje Instrukcja load i Ładuj wbudowane. Służy ono do tworzenia w skrypcie instrukcji load inline.

Okno dialogowe zawiera kontrolkę przypominającą z wyglądu i działania arkusz kalkulacyjny. Należy jednak pamiętać, że w tym arkuszu nie ma możliwości obliczania wartości formuł, jak jest to możliwe np. w programie Microsoft Excel.

Każda kolumna reprezentuje pole ładowane do aplikacji QlikView za pomocą tabeli wbudowanej. Każdy wiersz odpowiada wierszowi tabeli. Kliknięcie komórki danych spowoduje jej wybranie. Następnie można w niej wpisać lub wkleić wartość. Naciśnij klawisz Enter lub jeden z klawiszy strzałek, aby zaakceptować wprowadzoną wartość i przejść do innej komórki.

Pierwszy wiersz jest zarezerwowany dla etykiet pól. Dwukrotne kliknięcie komórki etykiety umożliwia jej edytowanie. Brak wartości w wierszu etykiet spowoduje używanie nazw pól F1, F2 itd.

Menu Edytuj

Menu Edytuj zawiera podstawowe polecenia edycyjne.

Wstaw kolumnę Wstawia nową, pustą kolumnę, jeśli co najmniej jedna kolumna jest wybrana.
Usuń kolumnę Usuwa wybrane kolumny.
Wstaw wiersz Wstawia nowy, pusty wiersz, jeśli co najmniej jeden wiersz jest wybrany.
Usuń wiersz Usuwa wybrane wiersze.

Menu Narzędzia

Menu Narzędzia zawiera polecenie Dane dokumentu, które otwiera okno Kreator importu danych dokumentu. Tutaj można wkleić wartości pól z dowolnego istniejącego pola dokumentu. W oknie dialogowym można zobaczyć, ile wartości pól występuje w dowolnym z wybranych pól. Można też wybrać opcję wstawienia wszystkich wartości, wybranych wartości lub wykluczonych wartości do kreatora instrukcji inline.

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i wygenerować instrukcję Load inline odpowiadającą zawartości siatki tabeli w oknie dialogowym.