Parametry hierarchii

Parametry źródła Pole ID (NodeID)
Nazwa pola zawierającego identyfikator węzła.
Pole ID nadrzędnego (ParentID)
Nazwa pola zawierającego identyfikator węzła nadrzędnego.
Nazwa pola (NodeName)
Nazwa pola zawierającego nazwę węzła.
Parametry hierarchii Nazwa nadrzędna (ParentName)
Nazwa nowego pola ParentName. Parametr opcjonalny.
Nazwa ścieżki(PathName)
Nazwa nowego pola Path, które zawiera ścieżkę od elementu najwyższego poziomu do węzła. Parametr opcjonalny.
Nazwa głębokości (Depth)
Ciąg znaków używany do nazwania nowego pola Depth, które zawiera głębokość węzła w hierarchii. Parametr opcjonalny.
Źródło ścieżki (PathSource)
Nazwa pola zawierającego nazwę węzła użytą podczas budowania ścieżki do węzła. Parametr opcjonalny. W razie jego pominięcia zostanie użyta wartość NodeName.
Ogranicznik ścieżki (PathDelimiter)
Ciąg znaków używany jako separator w nowym polu Path, np. \. Parametr opcjonalny. W razie jego pominięcia zostanie użyty znak „/”.
Parametry przynależności ID węzła nadrzędnego (AncestorID)
Nazwa nowego pola ancestor id zawierającego identyfikator węzła nadrzędnego.
Nazwa węzła nadrzędnego (AncestorName)
Nazwa nowego pola ancestor zawierającego nazwę węzła nadrzędnego.
N. różn. głębokości (DepthDiff)
Nazwa nowego pola DepthDiff zawierającego głębokość węzła w hierarchii względem węzła nadrzędnego. Parametr opcjonalny.