Przeskocz do zawartości głównej

Skrypt ukryty

Skrypt ukryty to specjalna część skryptu, która będzie wykonywana przed zwykłym skryptem przy każdym przeładowaniu. Skrypt ukryty jest chroniony hasłem.

Po wybraniu opcji Edytuj skrypt ukryty z menu Plik w oknie dialogowym Edytuj skrypt zostanie wyświetlone żądanie hasła, które trzeba wprowadzić przy każdym dostępie do skryptu ukrytego. Przy pierwszym dostępie do skryptu ukrytego w dokumencie (czyli przy tworzeniu skryptu) konieczne będzie potwierdzenie nowego hasła. Następnie na lewo od pozostałych kart skryptu zostanie wyświetlona karta skryptu ukrytego, która pozostanie otwarta do momentu zamknięcia dokumentu.

Uwaga: W przypadku używania skryptu ukrytego nie można używać polecenia binary w skrypcie zwykłym.
Uwaga: Okno dialogowe Postęp nie jest aktualizowane podczas wykonywania skryptu ukrytego, chyba że zaznaczono opcję Pokaż postęp dla skryptu ukrytego na stronie Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia. Do pliku dziennika skryptu nie są dołączane wpisy inne niż instrukcje Trace.
Uwaga: Jeśli skrypt ukryty zawiera sekcję section access, taka sekcja nie będzie dozwolona w skrypcie zwykłym ani w żadnym skrypcie zaczynającym się od instrukcji binary load w pliku QlikView zawierającym ukryty skrypt.