Przeskocz do zawartości głównej

Menu Pomoc

Dostępne u góry strony menu rozwijane Pomoc zawiera następujące polecenia:

Spis treści Otwiera pomoc QlikView.
Korzystanie z pomocy Przydatne informacje na temat używania pomocy QlikView.
Pokaż stronę początkową Powoduje wyświetlanie strony początkowej przy każdy uruchomieniu programu QlikView. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie strony początkowej przy uruchamianiu programu, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokazuj stronę początkową podczas uruchamiania QlikView.
Aktualizacja licencji... Otwiera okno dialogowe, w którym można przeglądać i edytować plik aktywacji licencji.
Inf. o obsłudze dokumentów... Wyświetla listę informacji o obsłudze dotyczących aktywnego dokumentu.
Informacje o QlikView... Otwiera okno dialogowe Informacje o, w którym wyświetlana jest wersja QlikView, numer seryjny i nazwa lub nazwisko właściciela.