Przeskocz do zawartości głównej

Ustawienia grupy

Okno dialogowe Ustawienia grupy jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Nowy... lub Edytuj... w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Grupy.

Nazwa grupy

Wprowadź nazwę grupy i wybierz opcję Grupa hierarchiczna lub Grupa cykliczna.

Uwaga: Podana nazwa musi być różna od nazw wszystkich pól używanych w ramach grupy.
Dostępne pola W tej kolumnie wymienione są wszystkie dostępne pola. Wybierz pola uwzględniane w grupie.
Pokaż pola z tabeli Wybierz tabelę.
Dodaj Przenosi wybrane pola z kolumny Dostępne pola do kolumny Użyte pola.
Dodaj wszystkie Przenosi wszystkie pola z kolumny Dostępne pola do kolumny Użyte pola.
Usuń Przenosi wybrane pola z kolumny Użyte pola do kolumny Dostępne pola.
Podwyższ poziom Przesuwa wybrane pole o jedną pozycję wyżej na liście Użyte pola.
Obniż poziom Przesuwa wybrane pole o jedną pozycję niżej na liście Użyte pola.
Użyte pola W tej kolumnie wymienione są pola uwzględnione w bieżącej grupie. Początkowo kolumna jest pusta.
Dodaj wyrażenie Otwiera okno dialogowe Edytuj wyrażenie ułatwiające edytowanie długich formuł.
Edytuj... Otwiera okno dialogowe Edytuj wyrażenie do edytowania formuły wybranej w obszarze Użyte pola.
Etykieta Tutaj można wprowadzić alternatywną nazwę wyświetlanego pola. Będzie ona używana jako nazwa wymiaru na wykresie. Etykieta może być zdefiniowana jako wyrażenie wyliczane na potrzeby aktualizacji dynamicznej.
Kolejności sortowania... Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Kolejność sortowania grupy, w którym można ustawić odrębną kolejność sortowania dla każdego z pól w grupie.