Przeskocz do zawartości głównej

Znajdź/Zastąp (skrypt)

Okno dialogowe Znajdź/Zastąp jest używane do wyszukiwania określonych tekstowych ciągów znaków w obrębie skryptu i dokonywania w nim zmian masowych lub wielokrotnych. Jest otwierane z menu Edytuj w oknie dialogowym Edytuj skrypt .

Co znaleźć Tekstowy ciąg znaków do wyszukania.
Zamień na Tekst, którym ma zostać zastąpiony szukany ciąg.
Znajdź następ. Przenosi selekcję do następnego wystąpienia szukanego ciągu.
Zastąp Przeprowadza zastępowanie w wybranych sekcjach.
Zastąp wszystko Zastępuje wszystkie wystąpienia szukanego ciągu.
Uwzględnij wielk. liter Po zaznaczeniu tego pola wyboru w wyszukiwanym tekście uwzględniana będzie wielkość liter.
Wyszukiwanie słowa Po zaznaczeniu tego pola program QlikView będzie znajdował tylko wystąpienia szukanego ciągu tworzące całe słowo (rozdzielone spacjami lub innymi znakami niebędącymi literami).
Przeszukaj wszystkie karty Po zaznaczeniu tego pola wyboru operacja znajdź/zastąp zostanie wykonana względem wszystkich kart skryptu.
Do góry Po zaznaczeniu tego przycisku radiowego wyszukiwanie w skrypcie będzie przeprowadzane do góry.
W dół Po zaznaczeniu tego przycisku radiowego wyszukiwanie w skrypcie będzie przeprowadzane do dołu.