Wypełnij komórki

Specyfikacja W grupie Specyfikacja można określić, w jakich przypadkach komórka powinna zostać wypełniona.
Kolumna docelowa Ustawia numer kolumny, względem której powinien zostać zastosowany warunek.
Stan komórki Otwiera okno dialogowe Warunek komórki, w którym można ustawić warunek komórki.
Typ wypełnienia Ustawia strategię sposobu wypełniania komórek. Należy użyć jednej z wartości: Powyżej, Z lewej, Z prawej lub Poniżej.