Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Typ — XML

Tabele Znalezione tabele są wyświetlane na tej liście. Każda tabela jest pokazywana jako ścieżka odpowiadająca miejscu, w którym znaleziono ją w strukturze XML. Po wybraniu tabeli jej pola zostaną pokazane w panelu Pola z prawej strony. Po kliknięciu przycisku Zakończ w odniesieniu do każdej tabeli na liście wygenerowana zostanie instrukcja Load.
XML Ten arkusz przedstawia zinterpretowaną strukturę XML.
Pola Ten arkusz przedstawia pola wybranej tabeli oraz wygenerowane klucze.