Kreator plików: Typ — QVD

Ten typ pliku nie ma ustawień, które można konfigurować.