Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Typ — Stały rekord

Rozmiar nagłówka Tutaj można pominąć część nagłówka pliku: określoną liczbę linii lub bajtów (tylko dla plików rozdzielanych, ze stałymi wierszami oraz dla plików Excel).
Wielkość wiersza Należy określić wielkość wiersza na określoną liczbę linii lub bajtów (tylko w przypadku plików typu Stały rekord).
Zestaw znaków Tutaj ustawiany jest zestaw znaków pliku tabeli. Jeśli żądany zestaw znaków jest niedostępny w menu rozwijanym, należy wybrać opcję Niestandardowe. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Selektor strony kodowej, w którym można wybierać spośród zestawów znaków zainstalowanych na komputerze.
Ignoruj koniec pliku Czasami do oznaczania końca pliku używany jest znak specjalny. Jeśli znak ten znajduje się w środku pliku tekstowego (np. otoczony cudzysłowami), można włączyć tę opcję, aby go zignorować.
Rozmiar tabulatora Długość tabulatora określona za pomocą liczby spacji.
Etykiety osadzone... Osadza etykiety. Opcję tę należy zastosować, jeśli nazwy pól są przechowywane w pierwszej linii tabeli.
Analizuj położenia ustalone Analizuje i ustawia szerokość kolumn dla plików ze stałymi wierszami i niektórych tabel HTML. Po analizie można dodać lub usunąć podziały kolumn w panelu podglądu.
Wyczyść położenia ustalone Usuwa wszystkie podziały kolumn (dla plików ze stałymi wierszami i niektórych tabel HTML).