Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Typ — Excel XLSX

Tabele W grupie Tabele można wybrać konkretną tabelę podczas odczytu z pliku zawierającego kilka tabel, np. plików HTML lub Excel. W programie Excel wszystkie arkusze w skoroszycie i wszystkie nazwane obszary (np. wiele komórek z nazwami) w arkuszach roboczych są zidentyfikowane jako możliwe tabele. Należy pamiętać, że nazwy arkuszy Excel nie mogą zawierać znaków &, > ani <.
Podczas definiowania nazwanego obszaru arkusza wybranym Zakresem musi być Skoroszyt, a w polu Odwołuje się do musi być zachowana pierwotna wartość (przydzielona domyślnie). W przeciwnym wypadku nazwany obszar może nie być widoczny w tabeli.
Rozmiar nagłówka Tutaj można pominąć część nagłówka pliku: określoną liczbę linii lub bajtów (tylko dla plików rozdzielanych, ze stałymi wierszami oraz dla plików Excel).
Labels Jeśli nazwy pól (nagłówki kolumn) są zapisywane w pierwszym wierszu tabeli, wówczas ta kontrolka powinna zostać ustawiona jako Osadzona. Format DIF umożliwia także jawne określanie nazw pól, a w takiej sytuacji ta kontrolka powinna być ustawiona jako Jawne. Jeśli tabela nie zawiera nazw pól, wówczas należy użyć alternatywy Brak.