Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Typ

Ta strona zawiera ustawienia powiązane z typem pliku i typem tabeli. Ustawienia zależą od typu pliku.

Po otwarciu pliku tabeli program wykonuje próbę interpretacji zawartości pliku. W ten sposób ustawiane są wartości początkowe parametrów, ale użytkownik może je oczywiście zmienić ręcznie.

Typ pliku W tym miejscu ustawia się typ pliku: Rozdzielane, Stały rekord, DIF, Pliki Excel (xls), Excel (xlsx), HTML, QVD, XML, KML lub QVX.
Panel podglądu Rezultaty wybranych ustawień są wyświetlane w panelu podglądu (na dole strony okna dialogowego). Po zmianie ustawień zawartość panelu podglądu odpowiednio się zmienia. Pewne zmiany można także wprowadzać bezpośrednio w panelu podglądu. Po pierwsze można pomijać pola, klikając przycisk krzyżyka z prawej strony nazwy pola. Krzyżyk zmieni się w wykrzyknik, a pole nie będzie uwzględniane w instrukcji load. Aby cofnąć tę zmianę, wystarczy ponownie kliknąć znak wykrzyknika. Aby zmienić nazwę pola, należy kliknąć jego nazwę, wprowadzić nową w polu i potwierdzić, naciskając klawisz ENTER. Automatycznie tworzone są wówczas klauzule as w instrukcji load. W odniesieniu do plików ze stałymi wierszami (i niektórych tabel HTML) można także ustawiać szerokości kolumn bezpośrednio, klikając panel podglądu.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view