Kreator plików: Źródło

Ta strona zawiera wszystkie ustawienia powiązane ze źródłem tabeli. W przypadku wybierania pliku w oknie dialogowym Otwórz plik źródło jest zazwyczaj dokładnie określone, ale jeśli wymagane jest wprowadzenie zmian w definicji źródła, jak to często ma miejsce w odniesieniu np. do tabel pobieranych bezpośrednio ze stron internetowych, właśnie tutaj należy wykonać te operację. Po naciśnięciu przycisku < Wstecz na stronie Typ otwarta zostanie strona Źródło.

Plik lokalny Wprowadź ścieżkę do pliku lokalnego lub kliknij przycisk Przeglądaj aby znaleźć go przy użyciu eksploratora.
Plik internetowy Wprowadź ścieżkę do pliku internetowego.
Od pola Otwiera okno dialogowe Źródło danych dokumentu, w którym można wybrać tabelę i pole.