Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików

Kreator plików jest automatycznie wyświetlany podczas otwierania pliku lub tabeli HTML za pomocą przycisku Pliki tabeli... na stronie Dane na panelu Narzędzia w oknie dialogowym Edytuj skrypt. Kreator jest również wyświetlany w przypadku otwarcia z menu Plik innego pliku niż QVW.

Typy plików rozpoznawane przez QlikView to pliki z tekstem rozdzielanym (np. pliki CSV), pliki o stałych wierszach, pliki DIF, pliki Excel, pliki HTML i pliki XML. Te typy plików są ogólnie określane jako Pliki tabeli.

Pliki można ładować z sieci lokalnej lub bezpośrednio z Internetu.

Aby załadować plik zapisany w sieci lokalnej, użyj przycisku Pliki tabeli w oknie dialogowym Edytuj skrypt. Jeśli plik ma rozszerzenie jednego ze znanych typów plików tabeli, np. .csv, .txt, .tab, .skv, .fix, .dif, .htm, .html, .shtml, .xhtml, .php lub .asp, zostanie on wyświetlony w oknie dialogowym Otwórz pliki lokalne. Plik można otworzyć również wtedy, gdy ma inne rozszerzenie — w takim przypadku wystarczy ustawić opcję Pliki typu na Wszystkie pliki (*.*) w oknie Otwórz pliki lokalne. Zawartość takiego pliku musi jednak nadawać się do zinterpretowania przez aplikację QlikView. Możliwość zinterpretowania pliku przez QlikView to kwestia całkowicie odrębna od jego rozszerzenia.

Aby załadować plik bezpośrednio z Internetu, wklej adres URL skopiowany z przeglądarki internetowej w polu tekstowym Nazwa pliku w oknie dialogowym Przeglądarka FTP, a następnie kliknij Otwórz.

Wybranie pliku spowoduje wyświetlenie kreatora plików. Zawiera on pięć stron: Źródła, Typ, Przekształć, Opcje i Skrypt. Ponieważ bardzo rzadko potrzeba cokolwiek zmieniać na stronie Źródła, kreator jest otwierany na stronie Typ. Nawigacja między stronami odbywa się za pomocą przycisków << Wstecz i Dalej >>.

Na stronach Typ i Opcje wyświetlany jest podgląd, dzięki któremu można zobaczyć efekt zinterpretowania pliku przez aplikację QlikView. Na stronie Skrypt można ustawić sposób przedstawiania skryptu w oknie dialogowym Edytuj skrypt.

Przycisk Zakończ powoduje zamknięcie kreatora i wygenerowanie instrukcji load w skrypcie ładowania.

Aby załadować plik zapisany w sieci lokalnej, użyj przycisku Pliki tabeli w oknie dialogowym Edytuj skrypt. Jeśli plik ma rozszerzenie jednego ze znanych typów plików tabeli, np. .csv, .txt, .tab, .skv, .fix, .dif, .htm, .html, .shtml, .xhtml, .php lub .asp, zostanie on wyświetlony w oknie dialogowym Otwórz pliki lokalne. Plik można otworzyć również wtedy, gdy ma inne rozszerzenie — w takim przypadku wystarczy ustawić opcję Pliki typu na Wszystkie pliki (*.*) w oknie Otwórz pliki lokalne. Zawartość takiego pliku musi jednak nadawać się do zinterpretowania przez aplikację QlikView. Możliwość zinterpretowania pliku przez QlikView to kwestia całkowicie odrębna od jego rozszerzenia.

Aby załadować plik bezpośrednio z Internetu, wklej adres URL skopiowany z przeglądarki internetowej w polu tekstowym Nazwa pliku w oknie dialogowym Przeglądarka FTP, a następnie kliknij opcję Otwórz.

Wybranie pliku spowoduje wyświetlenie kreatora plików. Zawiera on pięć stron: Źródła, Typ, Przekształć, Opcje i Skrypt. Ponieważ bardzo rzadko potrzeba cokolwiek zmieniać na stronie Źródła, kreator jest otwierany na stronie Typ. Nawigacja między stronami odbywa się za pomocą przycisków << Wstecz i Dalej >>.

Na stronach Typ i Opcje wyświetlany jest podgląd, dzięki któremu można zobaczyć efekt zinterpretowania pliku przez aplikację QlikView. Na stronie Skrypt można ustawić sposób przedstawiania skryptu w oknie dialogowym Edytuj skrypt.

Przycisk Zakończ powoduje zamknięcie kreatora i wygenerowanie instrukcji load w skrypcie.