QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Przykłady kwalifikatorów agregujących

Zaprezentowane przykłady zostały wykonane przy użyciu funkcji Sum - funkcja wykresu, ale można je zastosować we wszystkich funkcjach agregacji wykresu obsługujących definicje analizy zestawów i kwalifikator total.

Example 1:  

Przeanalizujmy poniższą reprezentację tabeli prostej przedstawiającej stan logiczny przez dokonaniem jakiejkolwiek selekcji:

W drugiej i trzeciej kolumnie wyrażenia we wszystkich wierszach znajduje się ta sama liczba. Liczba ta równa się obliczonej sumie w pierwszej kolumnie wyrażenia.

Teraz wybierzmy tylko miesiące 1 i 2. Wynik jest taki, jak przedstawiono poniżej:

Wynik trzeciego wyrażenia (piąta kolumna) pozostaje niezmieniony, ponieważ definicja set ignoruje bieżące selekcje. Drugie wyrażenie (czwarta kolumna) z kwalifikatorem total pokazuje nową sumę 10, która wciąż odpowiada sumie pierwszego wyrażenia (trzecia kolumna).

Example 2:  

Przeanalizujmy poniższą reprezentację tabeli prostej:

W trzeciej kolumnie wyrażenia (sum(total<Month> Val)) obliczana jest jedna suma dla każdego miesiąca.

W czwartej kolumnie wyrażenia (sum(total<Grp> Val)) obliczana jest jedna suma dla każdej grupy.