Przeskocz do zawartości głównej

Okno dialogowe Edytuj skrypt

Okno dialogowe Edytuj skrypt można otworzyć z menu Plik lub poprzez kliknięcie ikony Edytuj skrypt na pasku narzędzi.

Można w nim wprowadzić i wykonać skrypt w celu połączenia dokumentu ze źródłem danych ODBC lub z różnego typu plikami danych i pobrania potrzebnych informacji.

Skrypty można wpisywać ręcznie lub generować automatycznie. Złożone instrukcje skryptów należy przynajmniej częściowo wprowadzać ręcznie.

W oknie dialogowym Edytuj skrypt wykorzystywana jest funkcja automatycznego uzupełniania, dzięki czemu podczas wpisywania program przewiduje, co użytkownik zamierza wpisać, i eliminuje potrzebę wpisywania całości. W przewidywaniach uwzględniono słowa będące częścią składni skryptu. Skrypt jest także oznaczany kolorami przez elementy składni. Można je dostosować, wybierając opcje Narzędzia i Preferencje edytora.

Na górze okna dialogowego umieszczono pasek menu z różnymi poleceniami dotyczącymi skryptów. Najczęściej używane polecenia są także wyświetlane na pasku narzędzi. Na pasku narzędzi znajduje się także rozwijana lista z kartami skryptu.

Menu w oknie dialogowym Edytuj skrypt

Panele w oknie dialogowym Edytuj skrypt

W oknie dialogowym Edytuj skrypt znajdują się dwa panele: panel skryptu na górze i panel narzędzi na dole okna dialogowego.

Panel skryptu

Panel skryptu zawiera rzeczywisty skrypt. Każda linia skryptu jest ponumerowana. Skrypt może być podzielony na kilka części pojawiających się na oddzielnych stronach z kartami, które są wykonywane od lewej do prawej.

W przypadku korzystania ze skryptu ukrytego można go wyświetlać w oddzielnej karcie maksymalnie po lewej (pod warunkiem, że podano hasło).

Skrypt jest oznaczany kolorami na podstawie elementów składni. Oznaczenia kolorów można dostosowywać, wybierając opcję Preferencje edytora z menu Narzędzia.

Panel narzędzi

Panel narzędzi składa się z czterech stron z kartami zawierających funkcje do generowania skryptu.