Właściwości dokumentu: Wyzwalacze

Na karcie Wyzwalacze można ustawić akcje (w tym akcje makra), które będą wywoływane w przypadku zdarzeń dotyczących dokumentu, zmiennej albo pola.

Nie wszystkie akcje mogą być wywoływane z poziomu poniższych wyzwalaczy zdarzeń.

Uwaga:

W przypadku pracy z dokumentami na serwerze QlikView Server obowiązują pewne ograniczenia dotyczące zachowania niektórych wyzwalaczy makr.

Korzystanie z makr w dokumentach QV na serwerze QlikView Server

Wyzwalacze zdarzeń dokumentów W tej grupie ustawiane są akcje wyzwalane w przypadku wybranych zdarzeń w dokumencie. Zanim możliwe będzie przypisanie akcji lub makr do dokumentu, dokument należy wybrać na liście.
PoDowolnymWyborze
Wybierz to zdarzenie, aby przypisać co najmniej jedną akcję, która będzie wykonywana każdorazowo po dokonaniu wyboru w dowolnym polu dokumentu QlikView.
PoOtwarciu
Wybierz to zdarzenie, aby przypisać co najmniej jedną akcję, która będzie wykonywana każdorazowo po otwarciu dokumentu QlikView. To zdarzenie nie jest obsługiwane w przypadku korzystania z klienta AJAX.
PoZmniejszeniuDanych
Wybierz to zdarzenie, aby przypisać co najmniej jedną akcję, która będzie wykonywana każdorazowo po wykonaniu polecenia Zmniejsz dane.
PoPrzeładowaniu
Wybierz to zdarzenie, aby przypisać co najmniej jedną akcję, która będzie wykonywana każdorazowo po ponownym wykonaniu skryptu.
Dodaj akcje
Ten przycisk otwiera stronę Akcje. Na tej stronie można dodać co najmniej jedną akcję do wyzwalacza. Wybierz makro akcji, aby przypisać nazwę istniejącą marka, albo wpisz dowolną nazwę, pod którą później możliwe będzie utworzenie makra w oknie dialogowym Edytuj moduł.
Akcja będzie wykonywana każdorazowo po wystąpieniu wybranego zdarzenia dokumentu. Jeśli co najmniej jedna akcja została przypisana do zdarzenia, przycisk ulegnie zmianie na Edytuj akcję i możliwa będzie zmiana akcji dla zdarzenia.
Wyzwalacze zdarzeń pól W tej grupie ustawiane są akcje, które są wywoływane w przypadku zmian stanu logicznego określonego pola w dokumencie. Wybierz pole na liście i naciśnij dowolny przycisk, aby przypisać do niego co najmniej jedną akcję. Przyciski otwierają stronę Akcje. W tym miejscu można przypisać co najmniej jedną akcję, w tym również nazwę istniejącego makra, albo wpisać dowolną nazwę, pod którą później możliwe będzie utworzenie makra w oknie dialogowym Edytuj moduł.
Po przypisaniu akcji do pola przycisk ulega zmianie w przycisk Edytuj akcję. Istnieją następujące Wyzwalacze zdarzeń pól:
PoWyborze
Akcja będzie wykonywana każdorazowo po dokonaniu selekcji w określonym polu.
PoZablokowaniu
Akcja będzie wykonywana każdorazowo po zablokowaniu pola.
PoZmianie
Akcja będzie wykonywana każdorazowo po dokonaniu selekcji w dowolnym polu, które jest logicznie skojarzone z określonym polem.
PoOdblokowaniu
Akcja będzie wykonywana każdorazowo po odblokowaniu pola.
Wyzwalacze zdarzeń zmiennych W tej grupie można ustawiać akcje, które będą wywoływane w przypadku zmian treści określonej zmiennej w dokumencie.
Wybierz zmienną na liście i naciśnij dowolny przycisk, aby przypisać do niego co najmniej jedną akcję. Przyciski otwierają stronę Akcje. Na tej stronie można dodać co najmniej jedną akcję do wyzwalacza. Wybierz makro akcji, aby przypisać nazwę istniejącego makra, albo wpisz dowolną nazwę, pod którą później możliwe będzie utworzenie makra w oknie dialogowym Edytuj moduł.
Jeśli akcja została przypisana do zmiennej, przycisk ulegnie zmianie na Edytuj akcję i możliwa będzie zmiana akcji dla zdarzenia. Istnieją następujące Wyzwalacze zdarzeń zmiennych:
PoWprowadzeniu
Akcja będzie wykonywana każdorazowo po wprowadzeniu nowej wartości bezpośrednio w wybranej zmiennej.
PoZmianie
Akcja będzie wykonywana każdorazowo po zmianie wartości wybranej zmiennej w wyniku zmian innych zmiennych albo w wyniku zmiany stanu logicznego dokumentu. To zwykle dotyczy sytuacji, gdy zmienna zawiera formułę.
Uwaga: W celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami QlikView akcja musi zawierać akcję makro. Akcja zawierająca tylko jedną akcję makra jest tłumaczona przy zapisaniu na stary format ciągu znaków.
Uwaga: Akcje wyzwalające inne akcje (tzw. akcje kaskadowe) nie są obsługiwane, ponieważ mogą mieć nieprzewidziane konsekwencje!